Opvang

Uw kind kan in de voor- en naschoolse opvang blijven. De opvang loopt in samenwerking met “De Kinderclub Heilig Hart” en gaat door in de Collegestraat 8 te Kortrijk. Uw kind kan er terecht vanaf 7u ’s morgens tot 18.30 u ’s avonds. De kinderen van onze school worden elke morgen om 8u onder begeleiding naar school gebracht. Om 16.00u worden ze terug onder begeleiding naar de kinderopvang gebracht. U kan uw kind daar ophalen.

Voor de opvang betaalt u 0,75 euro per begonnen half uur. Alle kinderen die ingeschreven zijn in de Kinderclub kunnen ook gebruik maken van de woensdagnamiddagopvang en de vakantieopvang.
Voor woensdagnamiddagopvang, opvang tijdens de vakantie of schoolvrije dagen betaald u:
- opvang minder dan 3 uren: 4 euro
- opvang tussen 3 en 6 uren: 6 euro
- opvang meer dan 6 uren: 10 euro

Indien u meer inlichtingen wenst kan u terecht op het nummer 056/25.64.24 van de Kinderclub.