CLB

Het C.L.B. is gevestigd in de Kasteelstraat 27, 8500 Kortrijk.       056/ 24 97 00

De opdracht van het C.L.B. ten opzichte van het buitengewoon onderwijs is  tweeledig:

  • tussenkomst bij de verwijzing naar het B.L.O.
  • begeleiding van de leerlingen die buitengewoon onderwijs volgen.

Binnen het C.L.B. is er ook een medisch team dat instaat voor het bevorderen, bewaken en behouden van gezondheid, groei en ontwikkeling van de leerling.
Dit betekent concreet:

  • opsporen en signaleren van lichamelijke problemen met een mogelijke weerslag op het leren.
  • begeleiden van medische problemen.

Het team vervult deze taken door :

  • regelmatig een medisch onderzoek uit te voeren.
  • medewerking te verlenen aan programma‚Äôs inzake gezondheidszorg.

Het team van het C.L.B. dat nauw met onze school samenwerkt:

  • Hilde Demey (orthopedagoge)
  • Frank Denys (maatschappelijk werker)
  • An Devriendt (schoolarts)
  • Claire Capon (verpleegster)