Doelstellingen van de school

Onze school wil kinderen met leermoeilijkheden opvangen, hen begeleiden in hun leerproces en hun zelfvertrouwen vergroten, zodat ze weer graag naar school komen.Een kind dat op school altijd de slechtste is, voelt zich veelal ongelukkig, eenzaam en minderwaardig. Hij/zij zal ook buiten de school moeilijk contacten leggen en minder geneigd zijn om initiatieven te nemen.Veel kinderen in “De Brug” hebben zo’n verleden, waarbij ze altijd mislukten en de mindere waren. Zo’n gevoel van onmacht kan ertoe leiden dat kinderen vastlopen in het onderwijs en helemaal niets meer leren.In “De Brug” beginnen de leerkrachten met het wegnemen van die leerspanningen. Reeds vele jaren proberen wij via een warme, kindvriendelijke opvang, een ideale sfeer te scheppen waarin het kind zijn/haar gevoel van eigenwaarde herwint en sterker wordt. Vanuit dat gevoel kan het kind weer vlotter en spontaner omgaan met vriendjes en leeftijdsgenootjes. 

Het is onze hoofdbekommernis om de kinderen het maximum van hun capaciteiten te leren gebruiken zodat zij, wanneer zij aan 13 jaar onze school verlaten, ofwel

  • naar het BuSO (Buitengewoon Secundair Onderwijs) kunnen overstappen in de voor hen passende opleidingsvorm,
  • naar het gewoon beroepsonderwijs kunnen (uitzonderlijk).

Dit alles kan des te beter bereikt worden wanneer de problemen van het kind TIJDIG onderkend en verholpen worden.Een kind dat buitengewoon onderwijs volgt, is een kind zoals alle anderen. Het heeft enkel een bijzondere aanpak nodig, opdat, wat het in aanleg heeft, tot volle bloei zou kunnen komen. De B.L.O.-school wil voor hen een open venster zijn naar de hen omringende wereld en mensen. Wij proberen die kinderen uit hun isolement te halen. Wij zijn er bijzonder fier op dat veel van onze oud-leerlingen hun plaats vonden in de maatschappij. Ze werden ingeschakeld in het normale arbeidsproces en blijken een goede werkhouding te hebben. Maar boven alles maakt het ons gelukkig dat zij uitgroeien tot blije mensen, die geloven in hun eigen kunnen.