Doelstellingen van de school

Onze school wil kinderen met leermoeilijkheden opvangen, hen begeleiden in hun leerproces en hun zelfvertrouwen vergroten, zodat ze weer graag naar school komen.Een kind dat op school altijd de slechtste is, voelt zich veelal ongelukkig, eenzaam en minderwaardig. Hij/zij zal ook buiten de school moeilijk contacten leggen en minder geneigd zijn om initiatieven te nemen.Veel kinderen in “De Brug” hebben zo’n verleden, waarbij ze altijd mislukten en de mindere waren. Zo’n gevoel van onmacht kan ertoe leiden dat kinderen vastlopen in het onderwijs en helemaal niets meer leren.In “De Brug” beginnen de leerkrachten met het wegnemen van die leerspanningen. Reeds vele jaren proberen wij via een warme, kindvriendelijke opvang, een ideale sfeer te scheppen waarin het kind zijn/haar gevoel van eigenwaarde herwint en sterker wordt. Vanuit dat gevoel kan het kind weer vlotter en spontaner omgaan met vriendjes en leeftijdsgenootjes. 

Lees meer...