De Linde / Klavertje 4

Schoolbestuur: De Linde

Schoolgemeenschap: Klavertje 4

 

Schoolbestuur De Linde:

 

De Brug is een vrije Katholieke school voor buitengewoon onderwijs, voor kinderen van 6 tot 13 jaar met een attest type 1.Het schoolbestuur wordt waargenomen door de inrichtende macht, VZW De Linde.  De Linde beheert 3 scholen:

  • de Kindervriend te Rollegem, met een afdeling in De Olmenlaan te Kortrijk voor kinderen met een attest type 2 (voor kinderen met een matig tot ernstige verstandelijke handicap) http://www.kindervriend.be/
  • de Brug, Rekollettenstraat te Kortrijk voor kinderen met een attest type 1 (voor kinderen met een licht verstandelijke handicap)
  • de Bloesem, Graaf Gwijde van Namenstraat 2, te Kortrijk voor kinderen met een attest type 8 (voor normaal begaafde kinderen met leermoeilijkheden) http://www.de-bloesem.be/

scholengemeenschap Klavertje 4:

De Brug maakt deel uit van de scholengemeenschap Klavertje 4.
Klavertje 4 bestaat uit 4 scholen voor buitengewoon onderwijs en 4 scholen voor gewoon basisonderwijs: