even voorstellen

 

 

Beste ouders en begeleiders,

 

Ik werk al een hele tijd als bijzondere leerkracht individueel onderricht (BLIO = zorgleerkracht in het B.O.) in De Brug, maar sinds 1 mei 2009 ook als interne begeleider voor kinderen met autisme. (= IB ASS)

De laatste jaren gebruikt men steeds minder het woord ‘autisme’.

Er komen zoveel vormen van autisme voor als er mensen met autisme zijn. Men spreekt daarom liever over een autismespectrum.

Mensen met een autismespectrum stoornis (= ASS) vertonen kenmerken van autisme. Dat kunnen weinig tot heel veel kenmerken zijn. Geen twee personen met ASS zijn gelijk.

Wie een autismespectrum stoornis (ASS) heeft, heeft een andere manier van denken.

Dat kan voor problemen zorgen bij:

-      het omgaan met anderen

-      het praten met anderen, begrijpen wat iemand wil zeggen

-      het zich dingen kunnen voorstellen, de verbeelding

In alle scholen zitten kinderen met een ASS (autismespectrum stoornis).

Ook in De Brug zijn deze kinderen welkom!

We proberen onze school zo autismevriendelijk mogelijk te maken. Vorig jaar werkten we hard aan een vernieuwde speelplaats en een autismevriendelijke speelplaatswerking.

 

Als je meer wilt weten over ASS of als je kind ASS heeft of… dan ben je welkom bij mij.

In de gang op school zal je een groene poster zien hangen. Er staan tips op over hoe je kan omgaan met kinderen met ASS. Zeker eens lezen!!!

 

 

Met vriendelijke groet,

juf Els Debuyck

 

 

  

Hieronder enkele gedichten van Evi Schauwvliege. De gedichten helpen je om je beter in te leven in iemand met ASS. Ze vertellen iets over:

 

-      hoeveel stress het speelplaatsgebeuren een kind kan bezorgen

-      hoe moeilijk het kan zijn om in een rommelige omgeving rust te vinden

-      hoe moeilijk het is om te luisteren naar iemand die te snel praat

 

 

 

  

letters

woorden

uit je mond

vliegen zomaar

in het rond

ik vind ze

niet meer terug

wat praat jij

 vliegtuigvlug

 

Evi Schauwvliege

 

 

 

 

rommel maakt me

druk en moe

daarom leg ik

alles goe

alles is nu

aan de kant

ik herleef

weg ambetant

 

Evi Schauwvliege

 

 

 

het is speeltijd

iedereen vrij

kinderen spelen

niets voor mij

veel gewemel

geen structuur

veilig staar ik

naar de muur

een kwart uur

duurt dag lang

plaats voor spelen

maakt me bang

 

Evi Schauwvliege