aanpassing en opening vernieuwde speelplaats

“Joepie, speeltijd!” klinkt voor sommige leerlingen eerder als “Help, speeltijd!”

Dat vrije tijd ook stress kan betekenen, klinkt misschien wat raar. En toch geldt dit vaak voor onze leerlingen met ASS. Ze vinden ‘hun draai’ niet op de speelplaats.

Ze weten niet wat ze moeten doen.

Ze klampen zich vast aan de leerkracht die toezicht houdt.

Ze weten niet hoe ze kunnen vragen om mee te spelen met anderen of ze doen dit op een onhandige manier (door anderen te duwen, vast te pakken,…)

Ze hebben last van het lawaai op de speelplaats.

Ze weten niet wat ze met het spelmateriaal kunnen doen.

Ze kunnen niet kiezen uit het aangeboden spelmateriaal.

Ze durven niet spelen omdat ze bang zijn dat ze te laat terug in de rij zullen staan.

STRESS…

Hoe kunnen we die stress verminderen voor kinderen met ASS?

Vorig schooljaar zijn we gestart met het autismevriendelijk maken van onze speelplaats onder het motto: wat ten goede komt aan kinderen met ASS, komt zeker ook ten goede aan de andere kinderen.

We namen in 2010 contact op met Autisme Centraal en kregen van Kobe Vanroy heel wat tips op maat van onze school en onze leerlingen. Alles draait om duidelijkheid.

We laten de ruimte spreken. Voor dit deel van de aanpassingen maakten we dankbaar gebruik van het sponsorgeld.

De grootste verandering die we doorvoerden, is het verplaatsen van het voetbalveld. Dat is nu duidelijk afgebakend met hekjes die men bij wegenwerken gebruikt en ligt niet meer in een stapzone. Het voetbalveld kan ook omgevormd worden tot netbalveld.

Rond het voetbalveld is ruimte om rondjes te lopen.

Naast het voetbalveld is een rustige speelplaats waar leerlingen met het uitgeleende spelmateriaal kunnen spelen. We kochten degelijk, aantrekkelijk materiaal aan dat zowel de motoriek, het sensorische, fantasiespel,… stimuleert.

Ook de duikelrekken zijn nieuw.

Daarnaast hebben we nog een actieve speelplaats waar vooral ook met rollend materiaal gespeeld kan worden.

Achter de bloembakken kunnen de leerlingen lezen, kleuren (bij mooi weer), schooltje spelen,…

De lange zitbank op verschillende niveaus langs het voetbalveld nodigt uit tot zitten, gezellig babbelen, zonnen,…

Ons rustig plekje (binnen) is voor alle kinderen (ook kinderen zonder ASS) die de drukte (even) niet aankunnen. De leerlingen mogen daar enkel naartoe als ze daarvoor de toestemming kregen van een leerkracht. Het kippenhok schermt het rustig plekje af.

We leerden via Autisme Centraal ook dat een goede organisatie van het speelplaatsgebeuren  duidelijkheid brengt zonder dat het iets hoeft te kosten. Ook daar hebben we aan gewerkt.

De leerlingen van De Brug zijn blij.  Want het mag gezegd. We merken het verschil nu al. Sommige leerlingen vinden beter hun weg in het speelplaatsgebeuren, hebben meer plezier, komen beter tot spelen…

Op vrijdag 11 juni hadden we een feestelijke opening van onze vernieuwde speelplaats. Een ideaal moment om onze sponsors nog eens in de bloemetjes te zetten: CERA, Rotary Club Harelbeke en de vriendenkring van De Brug. Zonder hen konden we dit project niet realiseren.

Een project dat we blijven evalueren en waar we de nodige aanpassingen zullen blijven doorvoeren. Altijd op maat van het kind met ASS, op maat van alle kinderen.

  

Els Debuyck

 

Foto's van de opening en het spelmateriaal op onze speelplaats kan je terugvinden op onze website in de rubriek foto's en filmpjes.